inSpiral Dance Company

inSpiral Dance Company prezentuje pestrý taneční repertoár, který kombinuje tradiční i moderní styly irského tance.  Dynamický irský step, ladnost a lehkost tance v soft shoes, hravost při tanci s košťaty nebo veselé podupávání v rytmu polky.  Taneční školu vede Tereza Bernardová, tanečnice a lektorka irského tance, která své znalosti a dlouholeté zkušenosti v této oblasti s nadšením předává ve výuce i při vystoupení.